http://karbassi.ir//upload//blog//1-1575539668.jpg

ساعت ملاقات بیمار

مراجعین محترم

با توجه به پاندمی بیماری کرونا و دستورالعمل های وزارت بهداشت ملاقات با بیماران مجاز نمیباشد.

خواهشمند است فقط یک نفراز بستگان (ترجیحا درجه یک) با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی، جهت انجام امور پذیرش و بستری، بیماران را همراهی کنند و پس از بستری شدن بیماران نیز از طریق تلفن بیمارستان و بخش مربوطه که به آنها داده می شود از وضعیت بیمار خود باخبر شوند.

شما می توانید از طریق تماس با تلفن بیمارستان از وضعیت بیمار خود آگاه شوبد

از همکاری شما عزیزان پیشاپیش سپاسگزاریم.