یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 36230030-035
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English       

پاتولوژی

پاتولوژی

پاتولوژی

در بخش پاتولوژی بیمارستان مادر، نمونه های جراحی در فرمالین 10% قرار می گیرد که یکی از مهم ترین قسمت های کار است و به بخش پاتولوژی فرستاده می شود. نمونه های بزرگ توسط پاتولوژیست برش داده شده و مجددا برای فیکس شدن در فرمالین قرار می گیرد بعد از فیکس شدن نمونه گیری توسط پاتولوژیست از نمونه ها انجام می شود و در ادامه کار تکنسین پاتولوژی اسلایدهای پاتولوژی را تهیه می کنند و اسلایدها توسط پاتولوژیست مشاهده و ریپورت می شود .

در صورت لزوم از رنگ آمیزی و IHC و یا برش مجدد و یا پاس مجدد استفاده می شود .

اسلایدها بعد از گزارش در فایل اسلاید نگهداری می شود.شرکت های بیمه