یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 36230030-035
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English       

زایمان بدون درد

زایمان بدون درد

درد ناشی از زایمان طبیعی همیشه برای مادران به عنوان بدترین خاطره و کابوس زندگی عنوان می شود و خیلی از مادران برای رهایی از این درد بزرگ حاضرند به روش سزارین پناه ببرند . که سزازین نیز عوارض حین و پس از عمل خاص خودش  را دارد لذا ترویج زایمان طبیعی بدون درد می تواند نقطه امیدی در افزایش زایمان طبیعی و و کاستن از درخواست سزارین توسط مادران باردار باشد.

آموزش اطلاعات صحیح از روش های موجود برای زایمان بدون درد به مادران باعث برطرف شدن نگرانی آنان از مشکلات پیش روی زایمان طبیعی می شود.

زایمان بدون درد شامل روش های دارویی و غیر دارویی است  :

  1. روش غیر دارویی : شامل ماساژ ، تمرکز ، موزیک ، گیاه درمانی ،  طب سوزنی ، دستگاه تنفس ، ورزش ، گرما ،آب درمانی ، زایمان در آب ، انرژی درمانی و حضور همسر در اتاق زایمان است.
  2. روش هایی دارویی : شامل گاز انتونوکس ( که مخلوط 50% اکسیژن و گاز تسکین کننده درد به نام نیتروکسید را شامل می شود ) ، بی حسی نخایی ( اسپاینال) ، بی حسی اپیدورال 


شرکت های بیمه