یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 36230030-035
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English       

رادیولوژی

رادیولوژی

بخش تصویربرداری بیمارستان مادر ، آماده انجام کلیه خدمات معمولی و تخصصی از جمله ، B.E ، HIG ، UGI، رتروگرید، فیستولوگرافی و سونوگرافی، پانورکس و سفالومتری دیجیتال، ماموگرافی ، I.V.P ,V.C.U.G , H.S.G ,3 JOINT و سنجش تراکم استخوان -BMD- می باشد.شرکت های بیمه