یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 36230030-035
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English       

چارت سازمانی

چارت سازمانی
                                                                                                                                 مسئولین بیمارستان


سمت

نام

ریاست بیمارستان

پرفسور محمد علی کریم زاده میبدی

ریاست هیئت مدیره

پرفسور عباس  افلاطونیان

تیم مدیریت و رهبری

پرفسور محمد علی کریم زاده میبدی-  پرفسور عباس  افلاطونیان -  آقای مسعود دشتی زاد

مدیر بیمارستان

آقای مسعود دشتی زاد

مدیر پرستاری

خانم سهیلا پهلوان نصیری

مسئول بهبود کیفیت و اعتباربخشی

خانم سیما حیدرزاده

سوپروایزر آموزشی

خانم کاترین کیانفر

سوپروایزر بالینی

خانم طاحونه دار- خانم شاکری-خانم گل محمدی-خانم لیلا دهقانی

مدیر مالی(حسابداری-صندوق)

آقای کاظم الوانفروش

مدیر منابع انسانی

خانم مریم الوانفروش

مسئول پذیرش

خانم زهرا رفیعی

مسئول ترخیص  و بیمه گری

خانم خدیجه فلاحتی

روابط عمومی

خانم خدیجه فلاحتی

مسئول IT

مهندس امید نظرزاده

مسئول خدمات

آقای علیرضا کریم زاده

مسئول تدارکات 

آقای علیرضا کریم زاده

مسئول انبار

آقای سهیل ایزدیار

مدیریت اطلاعات سلامت(مدارک پزشکی)

خانم فاطمه رضایی

مسئول تجهیزات پزشکی

مهندس وحید اقبال

مسئول بهداشت محیط

آقای محمود قرائی

مسئول بهداشت حرفه ای

خانم عاطفه ابوئی

مسئول ایمنی بیمار

پرفسور محمد علی کریم زاده میبدی

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

خانم سمیرا گل محمدی

مسئول حفاظت فنی و کارشناس ایمنی

آقای محسن اخلاقی

مسئول کمیته های بیمارستانی

خانم سیما حیدرزاده

مدیریت بحران و بلایا

خانم عاطفه ابوئی

مدیریت دفع پسماند

آقای محمود قرائی

مسئول تغذیه

خانم شیما دهقان

مسئول نقلیه

آقای رضا شریفی

مسئول تاسیسات

آقای محمدرضا جعفری

مسئول تلفنخانه

خانم زهرا رفیعی

مسئول لنژری و CSR و خیاطخانه

خانم زهرا دهقان

مسئول دبیرخانه و کارگزینی

خانم مژگان خبیری

مسئول کنترل عفونت

خانم رقیه مصون

مسئول بهداشت فیزیکی و حفاظت پرتو

خانم سمانه خصالی

سوپروایزر آزمایشگاه

خانم الهام دل ور

مسئول آزمایشگاه IVF

جناب آقای امیرحسین  امیر ارجمند

مسئول بخش IVF

خانم طیبه خادم الحسینی

ریاست بخش IVF

پرفسور عباس  افلاطونیان پرفسور محمد علی کریم زاده میبدی

مسئول بخش نازایی

خانم منصوره متوسل المهدی

ریاست بخش نازایی

پرفسور محمد علی کریم زاده میبدی

مسئول بخش زنان

خانم عاطفه تجویدی

ریاست بخش زنان

پرفسور عباس افلاطونیان

مسئول اتاق زایمان

 خانم ملیحه ساکت

ریاست اتاق زایمان

پرفسور عباس افلاطونیان

مسئول اتاق عمل

خانم شهلا علومی

ریاست اتاق عمل

دکتر حمیدرضا عباسی

مسئول ICU

خانم صغری کریم زاده

مسئول  فنی ICU

دکتر محمد آقا شریعتمداری

مسئول اورژانس

 خانم لیلی دهقانی

ریاست اورژانس

پرفسور محمد علی کریم زاده میبدی

مسئول پزشکان مقیم

دکتر  آزاده هامون

پزشک هموویژلانس

دکتر آراده هامون

مسئول بانک خون

خانم الهام دل ور

مسئول درمانگاه

 خانم سهیلا پهلوان نصیری

مسئول کتابخانه

خانم مریم الوان فروش

مسئول پاتولوژی

آقای هدایت کریمی

مسئول فنی آزمایشگاه و  پاتولوژی

دکتر نجما اسدی

مسئول فنی داروخانه

دکتر ام لیلا قاسمی نژاد

مسئول داروخانه

آقای  مهدی رضایی

مسئول NICU  و  , POST NICU نوزادان

 خانم ثریا حسینی

ریاست NICU

دکتر ضیا اسلامی

مسئول رادیولوژی

 خانم وجستا نظام الحسینی

مسئول فنی رادیولوژی

دکتر سعید نیلچی  دکتر هاشم حجت

مدیر امور مالی

آقای کاظم الوان فروش

مسئول حسابداری

آقای مصطفی سالاری  خانم خدیجه فلاحتی

مسئول صندوق

آقای محمد رضا میرحسینی

مسئول انبارداری

آقای سهیل ایزدیار

مسئول بایگانی

آقای  علی اکبر ملاحسینی شرکت های بیمه