یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 36230030-035
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English       

اعتبار سنجی

اعتبار سنجی

اعتباربخشی سنگ بنای سنجش میزان ارتقاء خدمات درمان

اعتبار بخشی به معنای ارزیابی سیستماتیک مراکز ارایه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است . استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت ، محور بودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تاکید دارد، جایگزین نظام ارزشیابی قدیمی بیمارستانها شده است. به عبارت ساده اعتباربخشی یک فرآیند نظام مند و هدف مند است که شامل مجموعه ای از استانداردها می باشد و علاوه بر استانداردسازی فیزیکی به استانداردسازی روند کار و کیفیت خدمات ارائه شده نیز می پردازد.شرکت های بیمه